Ποιοι είμαστε

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που εξειδικεύεται στους τομείς των έξυπνων πόλεων, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από μία ομάδα 20 και πλέον ατόμων υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα γεωπονίας, υπηρεσιών ΙοΤ, δημιουργίας λογισμικών και αυτοματισμών, καθώς και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η AGENSO αναπτύσσει καινοτόμα συστήματα και έξυπνες συσκευές, συστήματα ευφυούς γεωργίας, διαχείρισης υδάτων και άρδευσης, καθώς και κυκλικής οικονομίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους για την εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η καινοτομία μας

Τεχνολογίες ΙοΤ & πλήρης αυτοματοποίηση

Εφαρμογή των τεχνολογιών ΙοΤ στα ολοκληρωμένα συστήματα, σε συνδυασμό με αισθητήρες που έχουν μια ευρεία γκάμα χρήσεων, επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πλήρη αυτοματοποίηση σε διάφορες πρακτικές εργασίες

Χρήση δικτύων κινητής

Τα συστήματα διαθέτουν συνδεσιμότητα 2G / 4G / GPRS / EDGE / NB-IoT, επομένως μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο το οποίο διαθέτει στοιχειώδη κάλυψη από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνει κάθε ολοκληρωμένο σύστημα μέσω του περιβάλλοντος της διαδικτυακής πλατφόρμας

Ενεργειακή αυτονομία

Η πλειοψηφία των συστημάτων της εταιρείας είναι ενεργειακά αυτόνομα με τη βοήθεια ενός φωτοβολταϊκού πάνελ (παρέχεται), ενώ η μπαταρία τους μπορεί να αντέξει έως και τρία (3) έτη χωρίς πηγή φόρτισης (αναλόγως της χρήσης)

Προσαρμοσιμότητα

Δεδομένου ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη τόσο του λογισμικού όσο και του υλισμικού των ολοκληρωμένων συστημάτων, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιοδήποτε αίτημα που θα τα φέρει πιο κοντά στις ανάγκες του τελικού χρήστη

Λήψη αποφάσεων για εξοικονόμηση πόρων

Υποστήριξη του χρήστη στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό ποικίλων εργασιών, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση πόρων

Εφάπαξ αγορά

Τα συστήματα πωλούνται σε μια ανταγωνιστική τιμή, χωρίς συνδρομές ή άλλες χρεώσεις, καθώς η σύνδεση στο δίκτυο κινητής εξασφαλίζεται μέσω της ενσωματωμένης SIM, η συνδρομή της οποίας καλύπτεται από την εταιρεία μας εφόρου ζωής

Παροχή υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του εξοπλισμού που τους ενδιαφέρει και να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα των αισθητήρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου), χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουν σε αγορά

Πεδία Εφαρμογής

Οι αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις βιώσιμης διαχείρισης της AGENSO βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συντελώντας στον καλύτερο έλεγχο και την αυτοματοποίησή τους.

Ο χρήστης δύναται να παρακολουθήσει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να λάβει συμβουλές, ώστε να πάρει τις πιο συμφέρουσες αποφάσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και την αειφορία.

Έξυπνη Άρδευση

Έξυπνη Άρδευση

Το ολοκληρωμένο σύστημα ardeusi.gr, στηριζόμενο στη χρήση τεχνολογιών ΙοΤ και αισθητήρων, έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει την ιδανική ποσότητα και τον κατάλληλο χρόνο άρδευσης, βάσει των αναγκών της καλλιέργειας και των μετεωρολογικών δεδομένων αντίστοιχα.

Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Με το ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο τόσο για τις μετεωρολογικές συνθήκες σε μια περιοχή ενδιαφέροντος όσο και για την ποιότητα του αέρα, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής του.

Ποιότητα & Ποσότητα Νερού

Ποιότητα & Ποσότητα Νερού

Το ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας νερού, ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες όπως στάθμη, ροή, πίεση, αγωγιμότητα, pH, θερμοκρασία, καθώς και την ποσότητα των οργανικών και ανόργανων υλικών στον όγκο του νερού.

Έξυπνος Φωτισμός

Έξυπνος Φωτισμός

Έχοντας ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση λαμπτήρων οδοφωτισμού σε επίπεδο pillar. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με χρονοπρογραμματισμό ή με πλήρη αυτοματοποίηση.

Έξυπνη Άρδευση

Το ολοκληρωμένο σύστημα ardeusi.gr, στηριζόμενο στη χρήση τεχνολογιών ΙοΤ και αισθητήρων, έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει την ιδανική ποσότητα και τον κατάλληλο χρόνο άρδευσης, βάσει των αναγκών της καλλιέργειας και των μετεωρολογικών δεδομένων αντίστοιχα.

Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Με το ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο τόσο για τις μετεωρολογικές συνθήκες σε μια περιοχή ενδιαφέροντος όσο και για την ποιότητα του αέρα, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής του.

Ποιότητα & Ποσότητα Νερού

Το ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας νερού, ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες όπως στάθμη, ροή, πίεση, αγωγιμότητα, pH, θερμοκρασία, καθώς και την ποσότητα των οργανικών και ανόργανων υλικών στον όγκο του νερού.

Έξυπνος Φωτισμός

Έχοντας ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση λαμπτήρων οδοφωτισμού σε επίπεδο pillar. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με χρονοπρογραμματισμό ή με πλήρη αυτοματοποίηση.

Τα προϊόντα μας

null

Μετεωρολογικός σταθμός

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Ηλεκτροβάνα με υγρασιόμετρο εδάφους

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Μέτρηση ποιότητας αέρα

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Ροόμετρο και μανόμετρο (νερού και υγρών)

Περισσότερες λεπτομέρειες >

Τα προϊόντα μας

null

Μετεωρολογικός σταθμός

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Ηλεκτροβάνα με υγρασιόμετρο εδάφους

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Μέτρηση ποιότητας αέρα

Περισσότερες λεπτομέρειες >

null

Ροόμετρο και μανόμετρο (νερού και υγρών)

Περισσότερες λεπτομέρειες >

Ενδεικτικό πελατολόγιο

Βρείτε μας

Τα γραφεία μας

Μάρκου Μπότσαρη 47, Αθήνα 11742

Τηλέφωνο

2109234473

e-mail

info@agenso.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09:00-18:00

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!


Βρισκόμαστε εδώ