Ποιοι είμαστε

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που εξειδικεύεται στους τομείς των έξυπνων πόλεων, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από μία ομάδα 20 και πλέον ατόμων υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα γεωπονίας, υπηρεσιών ΙοΤ, δημιουργίας λογισμικών και αυτοματισμών, καθώς και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η AGENSO αναπτύσσει καινοτόμα συστήματα και έξυπνες συσκευές, συστήματα ευφυούς γεωργίας, διαχείρισης υδάτων και άρδευσης, καθώς και κυκλικής οικονομίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους για την εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η εταιρεία μέσω της συμμετοχής σε 25 και πλέον Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, έχει καταφέρει να προσελκύσει αρκετά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Στο επίκεντρο των έργων αυτών βρίσκεται το “AccelWater”, το οποίο συντονίζεται από την AGENSO και υλοποιείται από 17 οργανισμούς σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας ως βασικό του στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Σημαντική αναγνώριση της εταιρείας, αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2020 συμπεριλήφθηκε από την Startups Insight Platform ως μία από τις 5 πλέον αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των σύγχρονων ολοκληρωμένων γεωργικών λύσεων, μεταξύ ενός συνόλου περισσότερων από 1.116.000 νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως, κυρίως λόγω του έξυπνου συστήματος άρδευσης που έχει αναπτύξει (ardeusi.gr).

Το δίκτυο συνεργατών της AGENSO αποτελείται από 400 και πλέον ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, δήμοι, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Η επιτυχία της AGENSO αλλά και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, βασίζεται στα δυναμικά συστήματα που έχει αναπτύξει και τα οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας υποδομής υπολογιστικού νέφους.