ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ελεγκτής: AGENSO – Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Λύσεις
 • Σκοπός: Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή και των χρηστών του ιστότοπου.
 • Πιστοποιητικά: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Αποδέκτες: Δεν μεταβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο.
 • Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και άλλα δικαιώματα όπως εξηγούνται στις “περαιτέρω πληροφορίες”.
 • Περαιτέρω πληροφορίες: για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα “Πολιτική ειδοποίησης, ιδιωτικού απορρήτου και cookie” στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIE

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Το παρόν έγγραφο διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας που παρέχει η AGENSO στους χρήστες του Διαδικτύου. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς από την AGENSO.

Ταυτότητα του κατόχου και του ελεγκτή αυτής της ιστοσελίδας:

AGENSO – Αγροτικές και περιβαλλοντικές λύσεις

Καταχωρήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό εγγραφής: 138966101000

Κεντρικά γραφεία: Μάρκου Μπότσαρη 47, 117 42, Αθήνα

ΑΦΜ: 800736212

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 923 4473

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@agenso.gr

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει από εμάς.
 • Προκειμένου να εγγραφείτε σε υπηρεσίες, εκδηλώσεις, μαθήματα κ.λπ. που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.
 • Για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.
 • Για την υποβολή ενημερωτικών επικοινωνιών μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου.

Τα παρεχόμενα δεδομένα θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απάντηση στο αίτημά σας ή το ερώτημά σας μέχρι να ολοκληρωθεί, μετά από το οποίο θα φυλάσσονται για λόγους ιστορικού, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους στέλνοντας ένα email στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρά τα παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εμπορικών ανακοινώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων) μπορούν να διατηρούνται, για το σκοπό αυτό, για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει διαγραφή.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συναίνεση που δώσατε κατά την αποδοχή της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται σε κάθε έντυπο.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις διάφορες Υπηρεσίες πρέπει να είναι αληθινές. Ο χρήστης εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται κατά την συμπλήρωση των εντύπων που απαιτούνται για την εγγραφή των Υπηρεσιών είναι αληθή. Ομοίως, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην AGENSO ώστε να συμφωνεί ανά πάσα στιγμή με τις πραγματικές περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που μπορεί να παρέχει και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στην AGENSO. Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, θα ζητήσει τη συγκατάθεση των γονέων ή των διδασκόντων του προτού εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις φόρμες του ιστότοπού μας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες της AGENSO, των οποίων η παρέμβαση ενδέχεται να απαιτηθεί για την καλύτερη παροχή της υπηρεσίας και πάντοτε στο πλαίσιο αυστηρής νομιμότητας.

Όταν δημιουργούμε εκστρατείες αλληλογραφίας, ειδικά για το ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία αυτόματου μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του “MailChimp”, που αναπτύχθηκε από την ομάδα Rocket Science, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE 5000, Ατλάντα, GA 30308, ΗΠΑ. Στις 22 Αυγούστου 2008, ο όμιλος Rocket Science Group συμμορφώθηκε με τη συμφωνία ” Safe Harbor Privacy Principles ” μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Rocket Science Group και θα αποθηκεύονται στους διακομιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή δεν αποστέλλονται ούτε αποκαλύπτονται σε τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του “MailChimp” διατίθενται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Η AGENSO αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί σε απόλυτη εμπιστευτικότητα όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες στον ιστότοπό της. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε φάκελο που υπόκειται στα πρότυπα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του στέλνοντας το αίτημά του μέσω φυσικού ταχυδρομείου στην AGENSO, Μάρκου Μπότσαρη 47,117 42, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@agenso.gr.

Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα:

  • Δικαίωμα απόκτησης επιβεβαίωσης ως προς το εάν τα δεδομένα που τον/την αφορούν διεξάγονται από την AGENSO ή όχι και, εάν ναι, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
  • Δικαίωμα επίτευξης διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο/την ίδια και την ολοκλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
  • Δικαίωμα λήψης διαγραφής προσωπικών δεδομένων που τον/την αφορούν σε περίπτωση που συμβαίνει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
   • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
   • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση,
   • το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
   • τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα,
   • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
  • Δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε συνδέσμου με τα προσωπικά δεδομένα του/της, όταν υπάρχει υποχρέωση να διαγραφούν.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του/της, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
  • Η ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στην AGENSO να επαληθεύει την ακρίβειά του,
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί, αντί αυτού, τον περιορισμό της χρήσης τους,
  • Η AGENSO δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
  • Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της AGENSO υπερισχύουν αυτών των υποκειμένων των δεδομένων.
  • Το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον ελεγκτή, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τον ίδιο/την ίδια ή τον/την παρεμποδίζει σημαντικά.

  Πολιτική συνδέσμων

  Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες σελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Σκοπός των συνδέσμων αυτών είναι να θέτουν στη διάθεση των χρηστών άλλες πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα τους ενδιαφέρουν. Η AGENSO δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε τέτοιους συνδέσμους και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα περιεχόμενά του υπό την ευθύνη του και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

  Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  Αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των γραφικών, των εικονιδίων, των εικόνων, του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα και των εμπορικών σημάτων, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, το σχέδιο, το εμπορικό σήμα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς και / ή τους δικαιοπαρόχους μας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να λάβετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να αποθηκεύσετε στο σύστημα ανάκτησης, να τροποποιήσετε, να αλλάξετε ή να προβάλλετε δημόσια ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε σκοπό, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να κάνετε λήψη υλικών που εμφανίζονται στον ιστότοπο για προσωπική χρήση μη εμπορικής χρήσης, μόνο εφόσον διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας.

  Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο θα παραμείνουν πάντοτε στην ιδιοκτησία μας ή / και των δικαιοπαρόχων μας. Οι πελάτες και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το ίδιο, εκτός εάν έχετε λάβει ρητή γραπτή άδεια από εμάς ή / και από τους δικαιοπαρόχους μας, ανάλογα με την περίπτωση.

  Περιορισμός της ευθύνης

  Η AGENSO δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπός της θα είναι πάντα πλήρως λειτουργικός ή ότι το περιεχόμενο θα είναι πλήρες ή ακριβές σε μόνιμη βάση.

  Η AGENSO δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

  Επομένως, η AGENSO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών στον παρόντα δικτυακό τόπο.

  Πολιτική cookie

  Η AGENSO χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε με σαφήνεια και ακρίβεια για τα cookies που χρησιμοποιούμε, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για το τι είναι ένα cookie, για τι χρησιμοποιείται, για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, για το σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα απενεργοποιήσετε εάν το επιθυμείτε.

  Τι είναι ένα cookie και για τι χρησιμοποιείται;

  Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη, στο Tablet, στο Smartphone ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που περιέχει πληροφορίες περιήγησης.

  Τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ποιότητα της ιστοσελίδας μας, να παρακολουθήσουμε ποιες σελίδες είναι χρήσιμες και ποιες δεν είναι και που έχουν περιθώρια βελτίωσης.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, ενισχύοντας την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας την εμπειρία περιήγησης και αυξάνοντας την χρηστικότητα του ιστοτόπου μας.

  Τα cookies δεν μπορούν ποτέ να βλάψουν τον εξοπλισμό σας. Αντίθετα, ενεργοποιώντας τα cookies σας θα μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε λάθη.

  Ποιούς τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

  Σύμφωνα με τον οργανισμό που τα εγκαθιστά και τα διαχειρίζεται:

  • Τα cookies πρώτου μέρους ή ιδιοκτήτη: Αυτά τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον δικό μας εξοπλισμό ή τομείς – από τους οποίους παρέχουμε την υπηρεσία που ζητάτε από εμάς.
  • Cookies τρίτων: Αυτά τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από εξοπλισμό ή τομέα που δεν διαχειρίζεται η εταιρεία μας, αλλά από συνεργαζόμενο οργανισμό, όπως cookies από ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή από εκείνους που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό περιεχόμενο από τους Χάρτες Google.

  Ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν ενεργοποιημένοι:

  • Session cookies: Αυτά τα cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στο φάκελο cookie του περιηγητή σας μέχρι να φύγετε από τον ιστότοπο, επομένως κανένα από αυτά δεν παραμένει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κυκλοφοριακών συνηθειών. Μακροπρόθεσμα, μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης, να βελτιώσουμε το περιεχόμενό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας.
  • Μόνιμα cookies: Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και ο ιστότοπός μας τα διαβάζει κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. Οι μόνιμοι ιστότοποι έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, οπότε το cookie θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από αυτή την ημερομηνία. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για να διευκολύνουν τις αγορές και την πρόσβαση μέσω εγγραφής.

  Σύμφωνα με τον σκοπό τους:

  • Τεχνικά cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε και για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Επιτρέπουν, για παράδειγμα, να παρακολουθούν την κυκλοφορία και την επικοινωνία δεδομένων, να έχουν πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, να ολοκληρώνουν αγορές, να χρησιμοποιούν στοιχεία ασφαλείας, να αποθηκεύουν περιεχόμενο για να μοιράζονται βίντεο ή να μοιράζονται περιεχόμενο μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων, όπως η γλώσσα, ο τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, οι τοπικές ρυθμίσεις κ.λπ.
  • Analytic cookies: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και να μετρήσουμε και να διεξαγάγουμε στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Για το σκοπό αυτό, αναλύεται η περιήγηση στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιωθεί η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Διαφημιστικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαφημιστικών χώρων που μπορεί να περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας.
  • Behavioural advertising cookies: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που λαμβάνονται μέσω συνεχούς παρατήρησης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τις συνήθειες περιήγησης και να εμφανίζουμε διαφημίσεις που σχετίζονται με το προφίλ που περιηγείται.

  Σκοπός κάθε cookie που χρησιμοποιούμε:

  Παρακάτω είναι μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και το σκοπό τους.

  ΟΝΟΜΑ COOKIE HOST ΣΚΟΠΟΣ
  _ga
  _gat_gtag_UA_102241006_2
  about.ardeusi.gr Google Analytics: Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων των ιστότοπων. Ο χρόνος λήξης από προεπιλογή είναι δύο χρόνια, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί από τους ιδιοκτήτες  των ιστότοπων.
  _gid about.ardeusi.gr Google Analytics: αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε.

  Google Analytics

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc., μια εταιρεία Delaware με τα κεντρικά γραφεία στο 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων για εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

  Πώς να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies σας

  Μπορείτε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον εξοπλισμό σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές εγκατάστασης του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς και η εμπειρία σας στον ιστότοπό μας μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο ικανοποιητική.

  Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ή απενεργοποίησης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης: Google Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer; Safari; Safari για iOS (iPhone και iPad); Chrome για το Android

  Συγκατάθεση

  Με την περιήγηση και τη συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου μας, συναινείτε στη χρήση των cookies που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Cookie.